Abonnementsbetingelser lengre ned på siden

Cruise Control leveres av Autogear AS. Les mer om hvordan vi beskytter dine personopplysninger på Autogear Trust Center.


Betingelser

Dersom annet ikke er skriftlig avtalt mellom partene gjelder følgende vilkår for alt salg av dette produktet fra selskapet Autogear AS. Vi forholder oss til lover og hjemler i kjøpsloven, angrerettloven og markedsføringsloven. Se www.lovdata.no for detaljer. Vi behandler alle persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Alle kunder kan til enhver tid kreve å få rettet eller slettet sine registrerte persondata. Kontakt om dette kan gjøres via e-post, tlf, brev eller ved innlogging på din side. Vi leverer til Norge, Svalbard, Jan Mayen, norsk kontinentalsokkel / andre fjerntliggende norske områder, Sverige og Danmark.

Leveringstid
Vi sender normalt varer innen 24 timer. Med forbehold om at varen kan være utsolgt.

Leveringsmåter
Vi sender Servicepakke eller Bedriftspakke.
Tilbehør slik som batteri eller ledninger sendes som brev.

Frakt
Servicepakke og bedriftspakke koster 120 eks mva
Brevpost 25 eks mva

Betalingsmåter
Betal med kort eller faktura

Alder
Du må ha fylt 18 år for å kunne handle hos www.cruisecontrol.no

Priser
Alle priser på vår våre nettbutikker er oppgitt i NOK – norske kroner inkl. moms.

Uavhentede pakker
Når pakken ankommer ditt postkontor sender Posten sender ut hentemelding. En ny påminnelse om uavhentet pakke sendes 7 dager senere. Etter 14 dager returneres den til oss.

Dersom kunden ikke henter pakken innen 14 dager vil kunden motta en faktura for uavhentet forsendelse, som skal dekke våre kostnader. Ved uavhentede pakker blir det ilagt et gebyr på kr.200,-, og frakt begge veier (100,- pr vei). Totalt 400,-.


Returrett

Hvis du ikke er fornøyd med produktet, kan du returnere dem uten kostnad innen 14 dager. Returer må ikke sendes mot postoppkrav. Kontakt kundeservice for å avtale retur før den sendes.

 

Angrerett
Angrerettloven av 1. desember Nr. 105 2000 Lov om angrerett

Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Angrefristskjema må fylles ut og benyttes.
Reklamasjon
Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002
Reklamasjonsrett er for å sikre forbruker mot feil som har oppstått under produksjon, og er regulert i lovverket. Autogear AS garanterer at hver forsendelse kontrolleres før den sendes til deg. Skulle varen likevel være defekt eller feilekspedert når den ankommer, påtar Autogear AS seg å rette feilen kostnadsfritt. Dette gjelder kun dersom feilen rapporteres på rett måte.

Ved feil levering, dvs. levering av – feil vare – feil antall varer – defekte varer – varer med mangler skal du umiddelbart (eller senest innen 14 dager) kontakte oss og angi feilen. Vi tar ikke imot varer pr postoppkrav.

Support
Trenger du hjelp med noe før eller etter du mottar produktet så er du hjertelig velkommen å kontakte oss på telefon 21 08 02 60 eller via vårt kontaktskjema.

Gjeldende betingelser for abonnement av oppdatering:

 

Abonnementspris

Avtaleforhold
Denne avtalen beskriver kundeforholdet mellom Autogear AS (Leverandøren) og den som bestiller tjenesten (Kunden). Avtalen er gyldig fra den er akseptert av kunden og løper så lenge kundeforholdet varer, inkludert eventuelle opphold. Avtaleforholdet starter ved at Kunden registrerer produktets serienummer på www.cruisecontrol.no.

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre produktet/tjenesten og betingelser uten direkte varsel til Kunden. Oppdatert informasjon vil imidlertid til enhver tid være tilgjengelig på Leverandørens nettsider. Det er Kundens ansvar å holde seg kjent med leverandørens gjeldende betingelser.

Avtaletid
Ved registrering av produktet velges avtaletiden.

Fornyelse
Abonnementet fornyes automatisk med en ny avtaletid.

Betaling
Kunden forhåndsbetaler for hver avtaletid.
Det sendes faktura ved fornyelse.

Oppsigelse
Oppsigelse kan når som helst gjøres av Kunden selv på selskapets nettside (www.cruisecontrol.no). Det er ikke anledning til å si opp på andre måter enn ved bruk av selskapets nettside. Det er Kundens eget ansvar å følge med på sitt abonnement. Oppsigelse må gjøres senest 1-en måned før fornyelse inneværende avtaletid. Det er Kundens eget ansvar ifm oppsigelse å sjekke at abonnementet endrer status fra Aktiv til Avsluttet. Oppsigelse innenfor en avtaleperiode gir ikke grunnlag for refusjon og Kunden vil ha tilgang til tjenesten inntil avtaletidens utløp. Informasjon om mine abonnement finner du på www.cruisecontrol.no

Priser og avgifter
Kunden betaler priser og avgifter i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste.

Mislighold
Utelatt betaling på forfallstidspunktet på tilsendte fakturaer anses som mislighold. Inkassoloven og lov om renter ved forsinket betaling vil bli lagt til grunn ved oppfølging av mislighold. Det sendes ikke ut ytterligere purringer. Kravet overtas ved forfall av inkassoselskapet, og alle henvendelser må deretter rettes direkte dit. Ved vesentlig mislighold vil kunden bli stengt for videre bruk. Alle mislighold som gjelder utelatt betaling for en 3 mnd periode eller mer anses som vesentlig mislighold. Stenging vil først skje etter at tilsendt inkassovarsel er misligholdt.

Det er kundens ansvar å gi beskjed dersom kunden er bortreist, eller av andre årsaker ikke får betalt faktura innen forfall. Logg inn på din brukerprofil på www.cruisecontrol.no for å se oversikt over ditt abonnement.

Adresseendring
Det er kundens ansvar å sørge for at alle personalia som adresse og telefonnummer til enhver tid er oppdatert på www.cruisecontrol.no.

Personopplysninger 
Vi behandler alle våre kunders personopplysninger konfidensielt i henhold til personopplysningsloven. Vi lagrer og bruker disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra Leverandøren. Andre selskap som er eid av Leverandøren samt nære samarbeidspartnere (se vår nettside for oversikt) vil også kunne bruke opplysningene som grunnlag for å kontakte deg om produkter og tjenester i Norge. Kontaktformen omhandler enhver kommunikasjonsform overfor deg, herunder post, telefon, elektronisk kommunikasjon (SMS og e-post osv.) for å informere om eller markedsføre vårt og andres produktilbud. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten ditt skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling, samt i nedennevnte tilfeller. Reservasjoner etter dette punkt rettes til Kundeservice. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§18, 27 og 28. For mer informasjon om behandling av personopplysninger kontakt Kundeservice som vil hjelpe deg

Ansvar 
Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for feil, mangler eller tilgjengelighet på hardware og software, og direkte og indirekte skader som følge av eventuelle feil og mangler. Det er kundens ansvar å sette seg inn i produktets egenskaper og tilhørende offentlige lovverk og regler.

Tvister 
Denne avtalen er underlagt norsk rett.

Tillegg i betingelser lagt til 1. november 2011
Kunder registrert fra 1.november 2011 får automatisk Europa XXL abonnement.Unntak gjelder for spesielle kampanjeaktiviteter på Skandinavia-modellen hvor oppgradering til Europa XXL koster en engangssum for oppgradering. Kunder registrert før 1. november 2011 kan oppgradere sin konto til Europa XXL mot en engangssum. Kontakt SOKO for nærmere informasjon.

 

 

Arkiv eldre versjoner av betingelser