14. okt 2014 – 20. okt 2014

Avtaleforhold
Denne avtalen beskriver kundeforholdet mellom SOKO AS (Leverandøren) og den som bestiller tjenesten (Kunden). Avtalen er gyldig fra den er akseptert av kunden og løper så lenge kundeforholdet varer, inkludert eventuelle opphold. Avtaleforholdet starter ved at Kunden selv registrerer produktets serienummer på www.cruisecontrol.no.

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre produktet/tjenesten uten direkte varsel til Kunden. Oppdatert informasjon vil imidlertid til enhver tid være tilgjengelig på Leverandørens nettsider. Det er Kundens ansvar å holde seg kjent med leverandørens gjeldende betingelser.

Avtaletid
Avtaletid (periode) er 12 mnd.

Fornyelse
Abonnementet fornyes automatisk med en ny periode (12 mnd) ved utgang av avtaletiden.

Betaling
Kunden forhåndsbetaler for hver avtaleperiode.
Det sendes faktura (for 12 mnd) ved fornyelse.

Oppsigelse
Oppsigelse kan når som helst gjøres av Kunden selv på selskapets nettside (www.cruisecontrol.no). Det er ikke anledning til å si opp på andre måter enn ved bruk av selskapets nettside. Det er Kundens eget ansvar å følge med på sitt abonnement. Oppsigelse må gjøres senest 1-en måned før fornyelse inneværende år. Det er Kundens eget ansvar ifm oppsigelse å sjekke at abonnementet endrer status fra Aktiv til Avsluttet. Oppsigelse innenfor en avtaleperiode gir ikke grunnlag for refusjon og Kunden vil ha tilgang til tjenesten inntil avtaletidens utløp. Informasjon om mine abonnement finner du på www.cruisecontrol.no

Priser og avgifter
Kunden betaler priser og avgifter i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. Informasjon om endringer vil offentliggjøres på selskapets nettsider, og sendes på epost til alle kunder senest to (2) mnd før de trer i kraft.

Mislighold
Utelatt betaling på forfallstidspunktet på tilsendte fakturaer anses som mislighold. Inkassoloven og lov om renter ved forsinket betaling vil bli lagt til grunn ved oppfølging av mislighold. Det sendes ikke ut ytterligere purringer. Kravet overtas ved forfall av inkassoselskapet, og alle henvendelser må deretter rettes direkte dit. Ved vesentlig mislighold vil kunden bli stengt for videre bruk. Alle mislighold som gjelder utelatt betaling for en 3 mnd periode eller mer anses som vesentlig mislighold. Stenging vil først skje etter at tilsendt inkassovarsel er misligholdt.

Det er kundens ansvar å gi beskjed dersom kunden er bortreist, eller av andre årsaker ikke får betalt faktura innen forfall. Logg inn på din brukerprofil på www.cruisecontrol.no for å se oversikt over ditt abonnement.

Adresseendring
Det er kundens ansvar å sørge for at alle personalia som adresse og telefonnummer til enhver tid er oppdatert på www.cruisecontrol.no.

Personopplysninger 
Vi behandler alle våre kunders personopplysninger konfidensielt i henhold til personopplysningsloven. Vi lagrer og bruker disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra Leverandøren. Andre selskap som er eid av Leverandøren samt nære samarbeidspartnere (se vår nettside for oversikt) vil også kunne bruke opplysningene som grunnlag for å kontakte deg om produkter og tjenester i Norge. Kontaktformen omhandler enhver kommunikasjonsform overfor deg, herunder post, telefon, elektronisk kommunikasjon (SMS og e-post osv.) for å informere om eller markedsføre vårt og andres produktilbud. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten ditt skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling, samt i nedennevnte tilfeller. Reservasjoner etter dette punkt rettes til Kundeservice. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§18, 27 og 28. For mer informasjon om behandling av personopplysninger kontakt Kundeservice som vil hjelpe deg

Ansvar 
Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for feil, mangler eller tilgjengelighet på hardware og software, og direkte og indirekte skader som følge av eventuelle feil og mangler. Det er kundens ansvar å sette seg inn i produktets egenskaper og tilhørende offentlige lovverk og regler.

Tvister 
Denne avtalen er underlagt norsk rett.

Tillegg i betingelser lagt til 1. november 2011
Kunder registrert fra 1.november 2011 får automatisk Europa XXL abonnement.Unntak gjelder for spesielle kampanjeaktiviteter på Skandinavia-modellen hvor oppgradering til Europa XXL koster en engangssum for oppgradering. Kunder registrert før 1. november 2011 kan oppgradere sin konto til Europa XXL mot en engangssum. Kontakt SOKO for nærmere informasjon.

5. aug 2014 – 14. okt 2014

Avtaleforhold
Denne avtalen beskriver kundeforholdet mellom SOKO AS (Leverandøren) og den som bestiller tjenesten (Kunden). Avtalen er gyldig fra den er akseptert av kunden og løper så lenge kundeforholdet varer, inkludert eventuelle opphold. Leverandøren forbeholder seg retten til å endre produktet/tjenesten uten direkte varsel til kunden. Oppdatert informasjon vil imidlertid til enhver tid være tilgjengelig på Leverandørens nettsider. Det er kundens ansvar å holde seg kjent med leverandørens gjeldende betingelser.

Bindingstid og oppsigelse
Abonnementet fornyes automatisk ved utgang av avtaletiden. Oppsigelse kan når som helst gjøres av kunden selv på selskapets nettside (www.cruisecontrol.no). Det er ikke anledning til å si opp på andre måter enn ved bruk av selskapets nettside. Det er kundens eget ansvar å følge med på sitt abonnement. Oppsigelse må gjøres før fornyelse inneværende år for å hindre at avtalen fornyes. Oppsigelse innenfor en avtaleperiode gir ikke grunnlag for refusjon og kunden vil ha tilgang til tjenesten inntil avtaletidens utløp. Informasjon om mine abonnement finner du på www.cruisecontrol.no
Priser og avgifter
Kunden betaler priser og avgifter i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. Informasjon om endringer vil sendes på epost og gjøres tilgjengelig i god tid før de trer i kraft på selskapets nettsider. Ved manglende betaling har leverandøren rett til å kreve gebyrer i forbindelse med purring og inkasso. Ved forsinket betaling forebeholder leverandøren seg retten å midlertidig eller permanent stenge kundens konto.

Ved betaling sendes 1-en faktura med 14 dagers betalingsfrist. For å holde abonnementskostnadene nede sender vi ikke ut ytterligere purringer. Kravet overtas ved forfall av Intrum Justitia, og alle henvendelser må deretter rettes direkte til Intrum Justitia. Det er kundens ansvar å gi beskjed dersom kunden er bortreist, eller av andre årsaker ikke får betalt faktura innen forfall. Logg inn på din brukerprofil på www.cruisecontrol.no for å se oversikt over ditt abonnement.

Adresseendring
Det er kundens ansvar å sørge for at alle personalia som adresse og telefonnummer til enhver tid er oppdatert på www.cruisecontrol.no.

Personopplysninger 
Vi behandler alle våre kunders personopplysninger konfidensielt i henhold tilpersonopplysningsloven. Vi lagrer og bruker disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra Leverandøren. Andre selskap som er eid av Leverandøren samt nære samarbeidspartnere (se vår nettside for oversikt) vil også kunne bruke opplysningene som grunnlag for å kontakte deg om produkter og tjenester i Norge. Kontaktformen omhandler enhver kommunikasjonsform overfor deg, herunder post, telefon, elektronisk kommunikasjon (SMS og e-post osv.) for å informere om eller markedsføre vårt og andres produktilbud. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten ditt skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling, samt i nedennevnte tilfeller. Reservasjoner etter dette punkt rettes til Kundeservice. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§18, 27 og 28. For mer informasjon om behandling av personopplysninger kontakt Kundeservice som vil hjelpe deg

Ansvar 
Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for feil, mangler eller tilgjengelighet på hardware og software, og direkte og indirekte skader som følge av eventuelle feil og mangler. Det er kundens ansvar å sette seg inn i produktets egenskaper og tilhørende offentlige lovverk og regler.

Tvister 
Denne avtalen er underlagt norsk rett.

Tillegg i betingelser lagt til 1. november 2011
Kunder registrert fra 1.november 2011 får automatisk Europa XXL abonnement.Unntak gjelder for spesielle kampanjeaktiviteter på Skandinavia-modellen hvor oppgradering til Europa XXL koster en engangssum for oppgradering. Kunder registrert før 1. november 2011 kan oppgradere sin konto til Europa XXL mot en engangssum. Kontakt SOKO for nærmere informasjon.

 

 

28. mai 2014 – 05. august 2014
Abonnementet inkluderer 12 måneders gratis oppdatering av din Cruise Control / AutoGear. Abonnementet er uten forpliktelser og løper til det blir sagt opp. For å avslutte abonnementet må kunden si opp skriftlig (bruk skjema) før første år utløper. Påminnelse om automatisk fornyelse av abonnementet sendes til din registrerte email-adresse tre måneder før abonnementets utløp. Ved fornyelse er månedsprisen kun kr. 29,- og man betaler for ett år om gangen. Abonnement forlenges automatisk med ett år av gangen, og kan sies opp innen utløpet av 12 mnd perioden. Det er kundens ansvar å sørge for at korrekt kontaktinformasjon er registrert på sin profil hos www.soko.no. Ved betaling sendes 1-en faktura med 14 dagers betalingsfrist. For å holde abonnementskostnadene nede sender vi ikke ut ytterligere purringer. Kravet overtas ved forfall av Intrum Justitia, og alle henvendelser må deretter rettes direkte til Intrum Justitia. Det er kundens ansvar å gi beskjed dersom kunden er bortreist, eller av andre årsaker ikke får betalt faktura innen forfall. Logg inn på www.cruisecontrol.no for å holde oversikt over ditt abonnement.

Tillegg i betingelser lagt til 1. november 2011:
Kunder registrert fra 1.november 2011 får automatisk Europa XXL abonnement.Unntak gjelder for spesielle kampanjeaktiviteter på Skandinavia-modellen hvor oppgradering til Europa XXL koster en engangssum for oppgradering. Kunder registrert før 1. november 2011 kan oppgradere sin konto til Europa XXL mot en engangssum. Kontakt SOKO for nærmere informasjon.

1. januar 2006 – 28. mai 2014
Abonnementet inkluderer 12 måneders gratis oppdatering av din Cruise Control / AutoGear. Abonnementet er uten forpliktelser og løper til det blir sagt opp. For å avslutte abonnementet må kunden si opp skriftlig (bruk skjema) før første år utløper. Påminnelse om automatisk fornyelse av abonnementet sendes til din registrerte email-adresse tre måneder før abonnementets utløp. Ved fornyelse er månedsprisen kun kr. 29,- og man betaler for ett år om gangen. Abonnement forlenges automatisk med ett år av gangen, og kan sies opp innen utløpet av 12 mnd perioden. Det er kundens ansvar å sørge for at korrekt kontaktinformasjon er registrert på sin profil hos www.soko.no. Ved betaling sendes 1-en faktura med 14 dagers betalingsfrist. For å holde abonnementskostnadene nede sender vi ikke ut ytterligere purringer. Kravet overtas ved forfall av Intrum Justitia, og alle henvendelser må deretter rettes direkte til Intrum Justitia. Det er kundens ansvar å gi beskjed dersom kunden er bortreist, eller av andre årsaker ikke får betalt faktura innen forfall. Logg inn på www.soko.no og se på “Dine ordre” for å holde oversikt over ditt abonnement.

Tillegg i betingelser lagt til 1. november 2011:
Kunder registrert fra 1.november 2011 får automatisk Europa XXL abonnement.Unntak gjelder for spesielle kampanjeaktiviteter på Skandinavia-modellen hvor oppgradering til Europa XXL koster en engangssum for oppgradering. Kunder registrert før 1. november 2011 kan oppgradere sin konto til Europa XXL mot en engangssum. Kontakt SOKO for nærmere informasjon.