Norge har verdens dyreste fartsbøter. 

Dette er bøtesatsene ved fartsgrense 60 km/t eller lavere

30-60 soner 5 km/t over 10 km/t over 15 km/t over  20 km/t over 25 km/t over
Bøtesatser 600 kr 1600 kr 2900 kr 4200 kr 6500 kr

70 km/t eller høyere

70-100 sone
5 km/t over
10 km/t over
15 km/t over
 20 km/t over
 25 km/t over
30 km/t over 35 km/t over
Bøtesatser 600 kr 1 600 kr 2 600 kr 3 600 kr 4 900 kr 6 500 kr 7 800 kr