Ta av lokket og ut batteriet. Da ser du en hvit lappe med sort skrift. Den sitter på GPSen – ikke på batteriet.

Serienummer