Færre tas av fotoboksene.

GPS-varsling får “skylden”