100% lovlig

Det er 100% lovlig å bruke fotoboksvarsler i Norge. Med få unntak gjelder dette resten av Europa.

Pass på her:

Sveits er ikke lovlig.
Tyskland er litt uklart. Det er en lov som i utgangspunktet forbyr bruken, men det er ikke i bruk i praksis.
Frankrike diskuteres dette om skal forbys (pr desember 2011).

Les mer på VGnett (juli 2012)